RODOWysoka jakość współpracy z Państwem jest dla nas niezwykle ważna, dlatego informujemy, że w dniu 25.05.2018 roku wchodzi w życie egzekucja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.

Na podstawie Dz.Urz.UE L119 z 4.05.2016 informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rolmako Sp. z o.o. Henryk Kowalski, ul. Nekielska 11F, Psary Małe k. Wrześni,
62-300 Września.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
-realizacji umów, umów o dzieło, umów-zleceń, dostaw na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
-do celów windykacji, planowania biznesowego i ofertowania Art.6 ust.1 lit.f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
-marketingu (jeśli wyrażono zgodę)- na podstawie Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
-finansowo-księgowych wynikających z przepisów prawa min. Podatkowych w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości na podstawie Art.6. ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (firmy spedycyjne, banki, firmy windykacyjne).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) a w przypadku udzielonej zgody – do ustania zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. W sprawie szczegółowych informacji należy się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@rolmako.pl.