Ekoschematy - Wspólna Polityka Unii Europejskiej

Ekoschematy są jednym z instrumentów stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej mających na celu promowanie zrównoważonego gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego. Ekoschematy to płatności przyznawane rolnikom za stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska i klimatu, które wykraczają poza standardowe wymagania. Plantatorzy, którzy chcą skorzystać z ekoschematów muszą spełnić określone kryteria i zobowiązać się do wdrożenia określonych praktyk na swoich gruntach rolnych. Najkrócej rzecz ujmując, ekoschematy to zbiór technik rolnych, których stosowanie pozwoli otrzymać dodatkowe fundusze. Celem każdej z wyszczególnionych w rozporządzeniu praktyk jest działanie „z korzyścią dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt”. Chodzi o łagodzenie postępujących zmian klimatycznych oraz ochronę zasobów naturalnych przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności w zgodzie ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Zróżnicowane wyzwania pogodowe wymuszać będą na producentach rolnych coraz bardziej czujne podejście do agrotechniki. Liczyć się będzie świadomy wybór specjalistycznych kombinacji narzędzi do uprawy gleby.

W szczególności ma być to uprawa:
- konserwująca bezorkowa
- pasowa Strip-Till.

W kontekście coraz bardziej dotkliwych zmian klimatycznych warunkowość i z drugiej strony możliwa pomoc ekonomiczna na realizację ww. celów zmusi większość rolników do zmian. Poszukiwane będą optymalne w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego sposoby rozwiązania dylematów techniczno-organizacyjnych związanych z uproszczonymi systemami uprawy roli. Korzyści finansowe, jakie oferują ekoschematy determinują każdego rolnika, aby analizował możliwość, a nawet konieczność stosowania w gospodarstwie nowoczesnych narzędzi i maszyn uprawowych zapewniających realizację obowiązkowych celów środowiskowych m.in. oszczędności wody, ochrony próchnicy glebowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.