Uprawa bezorkowa | Rolnictwo węglowe | Ultra-płytka uprawa


Minimalna uprawa gleby. O sukcesie uprawy bezorkowej w dużym stopniu decyduje odpowiedni sprzęt rolniczy.

Uprawa bezorkowa nazywana jest uproszczoną lub zredukowaną, ponieważ zmniejsza liczbę zabiegów uprawowych w porównaniu do systemów orkowych. Efektywna uprawa gleby bez użycia pługa przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia zawartości węgla organicznego w glebie. Bezpłużny system uprawy polega na spulchnianiu i mieszaniu ziemi bez konieczności jej odwracania. Uprawa bezorkowa to metoda, która pozwala na skuteczną uprawę gleby bez użycia pługa i minimalizuje emisję CO2.

Na czym polega uprawa bezorkowa?


W tym przypadku nie trzeba odwracać ziemi tak jak dotychczas robiły to pługi. Dzięki temu na powierzchni pozostaje część resztek pożniwnych, które dostarczają glebie wiele organicznych substancji niezbędnych w kształtowaniu jej żyzności. Poza tym ten rodzaj uprawy pracuje na płytszych warstwach roli, ponieważ resztę działań wykonują dżdżownice, które w naturalny sposób uprawiają glebę gdy w poszukiwaniu pokarmu tworzą korytarze w głębokich warstwach ziemi. To właśnie za sprawą obecności pożytecznych organizmów poprawiają się właściwości biologiczne gleby, a dokładniej rzecz mówiąc pomagają one w jej wietrzeniu, mieszają i regulują ilość wody.


Dżdżownice zastępują pracę pługa

Uprawa bezpłużna nazywana jest także zredukowaną, ponieważ ilość stosowanych w tym procesie zabiegów jest znacznie mniejsza niż w przypadku klasycznej metody. W przeciwieństwie do systemów orkowych bezpłużny system uprawy polega na spulchnianiu i mieszaniu gleby bez konieczności jej odwracania. W uprawie bezorkowej pracę pługa zastępuje aktywność dżdżownic. Ich działanie sprzyja uprawianiu gleby. W poszukiwaniu pokarmu materia organiczna spulchnia ją. Szukając pożywienia, wykonują bowiem korytarze w głębokich warstwach ziemi, którymi się przemieszczają. Inną zaletą dżdżownic jest to, że przyczyniają się do poprawy żyzności gleby poprzez wspomaganie jej wietrzenia oraz mieszanie pozostałości, które zostały po żniwach.Jakie maszyny przy uprawie bezorkowej?


Uprawa bezpłużna to zastąpienie orki gruberami, bronami talerzowymi i głęboszami. Polecana jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagą zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomiernie rozłożonych opadach atmosferycznych. Może mieć szerokie zastosowanie w celu zapobiegania erozji gleb. Dzięki tym narzędziom w uprawie pożniwnej mieszanych jest nawet do 70% resztek ścierniskowych. Pozostała część tworzy na powierzchni pola mulcz. Ma on dobroczynny wpływ na glebę i chroni ją. Główne zalety uprawy bezorkowej to niższe koszty paliwa, oszczędność czasu i siły roboczej w połączeniu ze zmniejszonym ryzykiem erozji i zwiększoną zdolnością gleby do utrzymania wilgoci.Co i do czego dokładnie użyć przy uprawie bezorkowej?


W procesie uprawy bezorkowej zamiast tradycyjnych pługów korzysta się z takich narzędzi uprawowych jak:
- kultywatory-grubery ze sztywnymi zębami zakończone gęsiostopkami
– podcinają glebę na całej powierzchni, spulchniają ją i częściowo mieszają, mogą pracować na różnej głębokości
- brony talerzowe
- cechuje je większa wydajność niż pługu pracującego na tej samej głębokości, można je wykorzystać do wyrównania powierzchni gleby
- spulchniacze głębokie (głębosze i pługi dłutowe)
– poprawiają strukturę gleby, zapewniają lepszą gospodarkę wodną i dostęp powietrza
- wały uprawowe
- wyrównanie pola i rozbicie brył, polepszenie kontaktu nasion z glebą, co wpływa w znaczący sposób na wschód, zatrzymanie wilgoci, redukcja erozji ziemi, polepszenie struktury gleby
- inne maszyny uprawowe, które nadają się do intensywnego, płytkiego mieszania zaraz po zbiorze roślin np. brony mulczowe i pozostałe maszyny do uprawy przedsiewnej.


Dlaczego warto przejść na uprawę bezpłużną?


- niski nakład finansowy, pracy i energii
- oszczędność czasu
- ochrona gleby przed erozją
- niewielka ingerencja w strukturę ziemi
- ograniczenie parowania wody
- zwiększona retencja wody
- ograniczenie utraty CO2
- wolniejsze wymywanie składników pokarmowych
- mniejsze koszty utrzymania maszyny
- mniejsze zanieczyszczenie powietrza poprzez obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla
- zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie
- resztki roślinne na polu są schronieniem oraz źródłem pokramu dla świata organizmów pożytecznych
- zmniejszenie przejazdów po polu
- lepsze wyrównanie terenu
- ograniczenie odpływów środków chwastobójczych
- dbałość o środowisko naturalne.
Rezygnacja z pługa ornego obowiązkowa

Tradycyjna orka to klasyczny model uprawy. Jest czynnością, która pochłania wiele energii i wymaga dużego nakładu czasu. Wiąże się też z większym zużyciem paliwa. Nie zawsze ma pozytywny wpływ na właściwości gleby i środowiska. Czasami powodować może np. nadmierne przesuszenie ziemi. Ponadto sprzyja erozji wodnej i wietrznej. Dlatego właśnie odchodzi się od tradycyjnej metody płużnej i poszukuje nowszych metod, które będą miały mniej wad. Alternatywą staje się uprawa bezorkowa, która jest uproszczoną technologią, a jednocześnie formą gospodarowania ziemią. Dobrze sprawdzi się na glebach zadbanych, zasobnych w wapń i materię organiczną. Uprawa bezorkowa stanowi podstawę konserwującej uprawy roli.Agregaty uprawowe


Rolmako od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do upraw przedsiewnych. Nowe konstrukcje agregatów są efektem doświadczeń i prac rozwojowych firmy. Maszyny przeznaczone do przedsiewnej uprawy gleby służą do spulchniania wierzchniej warstwy ziemi, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wody. Agregaty przedsiewne są szczególnie przydatne podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola.

Brony talerzowe

Wszystkie maszyny z elementami roboczymi w postaci talerzy uprawowych. To grupa maszyn charakteryzująca się niskim zapotrzebowaniem na moc oraz stosunkowo małym zużyciem elementów roboczych w odniesieniu do wykonywanej uprawy. Poszczególne brony talerzowe różnią się od siebie odległością pomiędzy poszczególnymi sekcjami talerzowymi, kątem natarcia elementów roboczych, masą własną oraz rodzajem amortyzacji.


Kultywatory podorywkowe


Maszyny, których podstawowym narzędziem płużnym są zęby do uprawy podorywkowej, mieszania nawozów naturalnych, prac bezorkowych oraz innych operacji agrotechnicznych. Przeznaczenie agregatu oraz jego uniwersalność zależy od rodzaju zastosowanych zębów roboczych. Maszyny uprawowe o uniwersalnym zastosowaniu wyposażone są w grządziel kompatybilną z różnymi nakładkami roboczymi przystosowanymi do rozmaitych zabiegów polowych.Głębosze

Są to maszyny przeznaczone do spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Głębosze rozluźniają nieruszaną przez orkę warstwę gleby umożliwiając lepsze podsiąkanie w niej wody, przemieszanie nawozów do głębszych warstw oraz ich dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. Głębokość pracy zależy od modelu maszyny w zakresie od 35 cm do 60 cm.

Wały uprawowe


Rolmako oferuje wiele rodzajów wałów do różnych zastosowań. Przeznaczone są one do uprawy przedsiewnej, terenów zielonych, bardziej agresywne wały do kruszenia brył, wały do zastosowania za kultywatorem ścierniskowym, do zagęszczania gleby po orce oraz do wielu innych prac rolniczych. Od ziem lekkich, piaszczystych do ciężkich, mokrych i lepiących gleb gliniastych. Jest to oferta wałów uprawowych, którą można dopasować do wszystkich wymagań Klienta.