Technologia uprawy roli jest kluczowa dla roślin, ale także dla ograniczenia problemów z zachwaszczeniem oraz szeroko pojętej ochrony gleby, w tym ochrony wody w ziemi. Uprawa ultra płytka to technologia, która w pełni podcina cały uprawiany profil do głębokości zaledwie 2-3 cm. Może być jednym z elementów zarówno uprawy orkowej jak i uprawy konserwującej. 


Ultra-płytka uprawa buduje biologię gleby


Uprawa płytka (zazwyczaj na głębokość 2 do 5 cm) ma znaczny wpływ na właściwości fizyczne gleby, a tym samym znacząco modyfikuje warunki wzrostu korzeni i aktywność biologiczną ziemi w porównaniu z tradycyjną orką (zazwyczaj na głębokość 25 do 30 cm). Główny problem metody uprawy tradycyjnej polega na tym, że niszczy również strukturę gleby, która buduje aktywność biologiczną i sprzyja wzrostowi roślin, co z kolei jeszcze bardziej użyźnia ziemię. Jest to powszechna i potwierdzona badaniami wiedza, którą eksperci na całym świecie przekazują rolnikom, aby zwiększać świadomość wpływu uprawy tradycyjnej na kondycję ziemi. Celem optymalnej uprawy jest zbudowanie struktury gleby, a uzyskuje się to zmniejszając do minimum uprawę. Ziemia, która uprawiana jest płytko umożliwia lepszą infiltrację wody, nie wspominając o pozostawieniu korzeniom przestrzeni, która sprzyja ich rozwojowi.
Lepsza struktura gleby

Aby żyzność gleby została zachowana w dłuższej perspektywie należy między innymi w jak największym stopniu chronić pozostałe zasoby wodne. Ultra-płytka uprawa po zbiorze zboża to sposób na utrzymanie niskiego parowania, pozostawienie w dużej mierze wilgotności ziemi oraz jak najlepsze jej zabezpieczenie przed nagrzaniem i erozją. Uprawa bardzo płytka nie wpływa na życie w glebie, a zwłaszcza na dżdżownice i może w znacznym stopniu przyczynić się do rozkładu resztek pożniwnych gdy ziemia zostanie ponownie zwilżona. Podczas ulewnego deszczu warstwa ściółki skutecznie zapobiega wypłukiwaniu gleby. Ponadto woda deszczowa może przenikać przez nienaruszony system kapilarny gruntu i uzupełniać zbiornik wodny. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym nowym rodzajem uprawy jest duże pokrycie powierzchni ziemi przez maszyny w połączeniu z niskim zużyciem paliwa.Skuteczna walka z zachwaszczeniem


Niezwykle ważne jest, aby nie zakopywać głęboko nasion chwastów bezpośrednio po zbiorach, ponieważ mają one wtedy tendencję do wchodzenia w stan spoczynku, a następnie budzą się ponownie w najbardziej niepożądanym momencie. Do zachowania wilgoci w glebie po zbiorach odnosi się również następująca zasada: im płytsza uprawa, tym większe prawdopodobieństwo zagwarantowania niezbędnej wilgoci do kiełkowania nasion. Dlatego w kolejnych sezonach uprawowych należy zająć się ścierniskiem szybko po zbiorze, ale możliwie płytko w zależności od tego, jakimi urządzeniami rolniczymi dysponujemy, tak aby osiągnąć zamierzony efekt, ograniczyć zachwaszczenie oraz koszty uprawy. To nie tylko oszczędza paliwo, ale także chroni wilgoć w glebie.

Odpowiedzialne podejście do uprawy gleby

Płytka obróbka gleby z roku na rok coraz śmielej będzie zastępować uprawę tradycyjną. Naszym celem jako producenta maszyn jest zapewnienie rolnikom odpowiednich, niezawodnych urządzeń zgodnych z najnowszymi trendami. Rolmako stawia na ekologię dbając przy tym o maksymalną wydajność plonów uzyskiwanych przez swoich Klientów. Uprawa ultra-płytka poprawia wyniki przy niższych kosztach w wyniku mniej przerzucanej gleby. Praca zgodnie z biologią roślin umożliwia obniżenie kosztów na środki chemiczne, a także poprawia higienę pól. Dodatkowo lepsze rozdrobnienie resztek pożniwnych przyspiesza ich mineralizację. Firma Rolmako projektuje innowacyjne maszyny uprawowe, które po żniwach pozwalają w sposób szczególnie oszczędzający wodę, przyjazny dla gleby i ekonomiczny przygotować ziemie pod następną uprawę, tak aby gospodarstwa rolne mogły w przyszłości pomyślnie i zyskownie pracować.