Ultra-płytka uprawa

Kombinacja kultywatora z broną mulczową ComboTill to maszyna, która jest wykorzystywana w całym sezonie wegetacyjnym. Wiosną można bowiem używać kultywator do wzruszenia i wysuszenia gleby po zimie oraz do uprawy przedsiewnej. Latem po żniwach można wykorzystać kultywator do płytkiego zrywania ścierniska oraz mechanicznego niszczenia samosiewów i chwastów jako alternatywę dla herbicydów. W końcu jesienią przy doprawianiu ziemi lub uprawie przedsiewnej. ComboTill idealnie wpisuje się w koncepcję ultra-płytkiej uprawy ścierniska, która ma za zadanie szybkie pobudzenie wschodów jak największej ilości samosiewów. Uprawa ultra-płytka pozwoli poprawić wyniki przy niższych kosztach. Praca zgodnie z biologią roślin umożliwia obniżenie kosztów poniesionych na środki chemiczne, a także poprawia higienę pola.

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki uprawie bez wału

ComboTill w porównaniu do pracy tradycyjnym kultywatorem pozwala podwoić tempo obróbki gleby. Również zużycie paliwa w przeliczeniu na hektar może zostać ograniczone nawet o połowę.
Tradycyjne kultywatory, aby uzyskać oczekiwane efekty potrzebują ciężkich wałów, co wymaga zapewnienia znacznej ilości paliwa oraz mocy do przetworzenia dużych mas ziemi przepływających przez takie urządzenie. Kruszenie gleby i ponowne zagęszczanie gruntu wykonywane przez wały wymaga dodatkowej siły uciągu, a zatem i więcej paliwa. Jeśli nie wytwarzasz na powierzchni brył nie musisz mieć wału, aby je rozbijać. ComboTill o szerokości roboczej 5 m wymaga porównywalnej siły uciągu jak 3-metrowy tradycyjny kultywator z wałem. ComboTill pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do manewrowania na uwrociach ograniczając również eksploatację ciągnika. Dzięki równomiernej i drobno pokruszonej obróbce gleby można ograniczyć koszty uprawy.
Wysoce wydajna obróbka ścierniska
i stymulacja kiełkowania samosiewów zbóż

W pierwszym przejeździe polegającym na równomiernej obróbce ścierniska na głębokość od 3 do 5 cm przerywane jest parowanie. Powstaje drobno zbrylona struktura gleby, a słoma zostaje płytko zmieszana z ziemią, co sprawia korzystne warunki uprawy. Zgrzebło rozciąga bardzo równomiernie słomę. W efekcie samosiewy zboża i nasiona chwastów zostają wytrząśnięte i delikatnie wmieszane w glebę. Tak wykreowany mikroklimat pod pokrywą słomy zatrzymuje wilgoć w glebie i stwarza idealne warunki do kiełkowania i pełnego rozwoju niepożądanych upraw, które zostają skutecznie wyeliminowane w kolejnym zabiegu obróbki przedsiewnej. ComboTill to uniwersalne urządzenie do wszechstronnego całorocznego użytkowania: przygotowanie łoża siewnego, uprawa ścierniska, praca w nawozie naturalnym czy mechaniczne zwalczanie chwastów. To tylko jedne z wielu zastosowań tego kultywatora. Dostępne szerokości robocze w zakresie od 3 do 6 m.
Budowa maszyn1. Tylna belka z oświetleniem
LED

Solidność belki oświetleniowej będzie sprawdzona po wielu hektarach. Wstrząsy podczas pracy uprawowej przekładają się na obciążanie i wibracje również tego podzespołu. Aby uniknąć problemów w przyszłości stosujemy amortyzację gumową tłumiącą siły, jakie oddziałują na belkę z oświetleniem.

2. Koła podporowe z funkcją regulacji głębokości pracy

Kultywator utrzymuje ustalone położenie względem pola, a zęby ze wszystkich belek uprawiają glebę na zadanej głębokości roboczej niezależnie od ustawień sekcji mulczującej. Dzieje się tak głównie dzięki specjalnemu systemowi kół podporowych zsynchronizowanych ze sobą hydraulicznie, który jest dostępny jako opcja.

3. Trzypunktowy układ zawieszenia

Masywny układ zawieszenia służy jako element nośny kultywatora ComboTill. Solidna wieża trzypunktowego układu zawieszenia czyni maszynę wytrzymałą i odporną na obciążenia.

4. Elementy robocze

Prześwit pod ramą i ulokowanie zębów na 4 belkach gwarantuje swobodny przepływ uprawionej gleby przez sekcje robocze. Element roboczy można wyposażyć w gęsiostópki, dzięki czemu możemy jeszcze efektywniej podciąć korzenie chwastów w celu ich eliminacji.

5. Gęsiostopa 180 mm

Konfigurując agregat ComboTill Klient ma do wyboru zakończenie zęba redliczką 300x52x7 mm lub gęsiostopą o szerokości 180 mm.

6. Tylne zgrzebło mulczujące

Za zębami znajdują się trzy rzędy sekcji mulczującej wyposażonej w podwójne pręty 16x750 mm z hydrauliczną regulacją głębokości pracy jako standard oraz z możliwością odrębnej regulacji kąta intensywności pracy sekcji mulczującej.

7. Regulacja kąta zgrzebła

Standardowa regulacja kąta natarcia prętów mulczowych może zostać zastąpiona nastawami hydraulicznymi.

8. Ustawienie głębokości
zgrzebła

Regulacja głębokości pracy sekcji mulczowej odbywa się hydraulicznie niezależnie od pracy zębów kultywatora.

9. Elementy płużne PREMIUM

W maszynie zastosowano znane na całym świecie systemy uprawy gleby składające się z ogólnie dostępnych podzespołów roboczych wyłącznie w najwyżej osiąganej aktualnie jakości od wysoko wyspecjalizowanych dostawców.

10. Solidna przewymiarowana rama maszyny

Solidna konstrukcja ramy to najważniejszy z elementów maszyny uprawowej. Ilość stali wykorzystywana przy budowie maszyny sprawia, że są to masywne narzędzia uprawowe pozwalające na wykorzystanie dużych mocy nowoczesnych ciągników rolniczych oraz będące inwestycją na wiele lat eksploatacji w gospodarstwie.

11. Jakościowa stal

Uzyskanie jakościowego wyrobu końcowego jest możliwe wyłącznie przy udziale w produkcji jakościowych wyrobów hutniczych, dlatego przy wytwarzaniu ramy maszyny uprawowej używamy gatunkowych szwedzkich stali drobnoziarnistych S500MC i S700MC.

12. Obróbka laserowa blach, rur i profili

Zastosowanie technik laserowych do produkcji maszyn rolniczych umożliwia wycinanie w gatunkowych, twardych blachach, gdzie otworowanie zwykłą metodą wiórową jest utrudnione i kosztowne.

13. Śrutowanie stali i malowanie proszkowe

Odpowiednie przygotowanie detali maszyn w połączeniu z malowaniem proszkowym sprawia, że otrzymana powłoka jest trwała i wytrzymała. Nie trzeba się martwić dodatkową konserwacją czy skomplikowaną pielęgnacją.Wyposażenie
Standardowe
 • Cztery rzędy zębów SW 70x12 mm do prac przedsiewnych i podorywkowych. Ząb SW zakończony jest redliczką przedsiewną, opcjonalnie gęsiostopą podorywkową. Za zębami znajdują się trzy rzędy sekcji mulczującej wyposażonej w podwójne pręty 16x750 mm (z maszyny SpringExpert) z hydrauliczną regulacją głębokości pracy.
Wyposażenie
Opcjonalne
 • Gęsiostopa do zęba SW 180 mm
 • Wzmocnienie zęba SW
 • Mechanicznie nastawiane koło podporowe za sekcją kultywatora
 • Hydrauliczne przednie i tylne koła podporowe sterowane synchronicznie
 • Tylna belka LED + przednie tablice odblaskowe
 • Tylna belka LED + przednie tablice z oświetleniem LED
 • Tylna belka z oświetleniem LED
 • Hydrauliczna regulacja kąta pracy sekcji mulczującej
 • Siewnik poplonu Delimbe
 • Siewnik poplonu APV