Zastąp tradycyjną orkę osiągając ten sam efekt mniejszymi środkami

Pług dłutowy pozwala na skrócenie czasu pracy potrzebnego na uprawę w porównaniu z tradycyjną orką pługiem rolniczym przy ograniczeniu kosztów z nią związanych. Maszyna przygotowuje pole zrywając nieprzepuszczalne warstwy gleby tak, aby zapewnić lepszy dostęp dla powietrza i wody. Pług dłutowy wyposażony jest w dwurzędową sekcję zębów z bocznymi podcinaczami oraz podwójny wał kolczasty z hydrauliczną regulacją głębokości. Utrzymując prędkość jazdy 10 km/h maszyna może pokonywać duże powierzchnie w krótszym czasie. Dobre rozłożenie ciężaru na pługu dłutowym sprawia, że urządzenie może pracować głęboko w glebie, nawet gdy ma do czynienia z bardzo twardą odmianą. Maszyna posiada duży prześwit pod ramą, co zapobiega zapychaniu. Odpowiedni kształt zębów pozwala na jednoczesną uprawę warstwy ornej oraz mieszanie resztek pożniwnych. Zastosowanie pługa dłutowego w gospodarstwie poprawia drożność dla systemu korzeniowego, zapewnia ożywienie całej gleby i szybszy wzrost roślin minimalizując przy tym kolejne operacje przygotowania gleby oraz pozostawiając ziemię spulchnioną i wyrównaną.Łatwiejsze przenikanie wody przez warstwy gleby

Głębokie spulchnienie gleby pozwala na lepsze i sprawniejsze przesiąkanie wody w kierunku dolnych warstw oraz poprawę wszystkich właściwości fizycznych gleby. Lepsze przenikanie wody oznacza także mniejszą jej ilość stojącą na powierzchni pola, a co za tym idzie równomierne wschody. Ząb głębosza został zaprojektowany tak, aby tworzyć minimalne opory dla zadanej mu funkcji. Dzięki temu do pracy w bardzo głębokiej warstwie gleby nie zużyjemy dużo paliwa i wystarczający będzie ciągnik o stosunkowo niewielkiej mocy. Całość operacji uprawowej wykańczana jest przez podwójny wał kolczasty z hydrauliczną regulacją, który jednocześnie rozbija powstałe bryły, wygładza powierzchnię pola i przerywa parowanie zamykając ślad grządzieli. Urządzenie jest wysoce skuteczne na glebach bogatych w kamienie dzięki systemowi hydropneumatycznemu, który umożliwia unoszenie się zęba przy napotkaniu przeszkód. Pług dłutowy dostępny jest z różnymi wariantami jakościowymi elementów roboczych. Standardowe podzespoły wykonane ze stali borowej mogą zostać zastąpione komponentami płużnymi napawanymi lub z wbudowanym węglikiem spiekanym.

Odpowiednie napowietrzenie gleby jako gwarancja udanych plonów

Pług dłutowy Rolmako U 624 to maszyna do uprawy gleby na głębokości do 45cm. Cechą wyróżniającą to urządzenie jest fakt, że może ona zastąpić tradycyjną orkę, a w porównaniu z tradycyjną maszyną pracuje głębiej, szybciej i przy mniejszym zużyciu paliwa oraz zapotrzebowaniu mocy ciągnika. Pług dłutowy U 624 Rolmako jest dostępny w trzech opcjach szerokości roboczej 2,50 m, 3,00 m oraz 4,00 metry. Obfitość tlenu w glebie to poza dostępem wody podstawa dla uzyskania wysokich plonów. Powietrze w glebie jest niezbędnym do życia roślin czynnikiem. Wypełnia przestrzenie gleby pozbawione wody zapewniając odpowiedni rozwój rośliny. Pług dłutowy Rolmako odpowiednio dotleni glebę już po jednym przejeździe, nie tylko powierzchniowo, ale również w głębokich warstwach gleby. W napowietrzonej i wilgotnej ziemi cykl rozwoju rośliny przebiega znacznie szybciej i sprawniej.
Budowa maszyn1. Belka z oświetleniem LED

Maszyny poruszające się po drogach publicznych obowiązkowo powinny zostać wyposażone w oświetlenie drogowe.

2. Trzypunktowy układ zawieszenia

Masywny układ zawieszenia służy jako element nośny głębosza. Solidna wieża trzypunktowego układu zawieszenia czyni maszynę wytrzymałą i odporną na obciążenia.

3. Konstrukcja o największej nośności

Pług dłutowy jest zaprojektowany dla największych obciążeń polowych. Wszędzie tam, gdzie ziemia jest zbita i ekstremalnie twarda urządzenie będzie właściwym wyborem.

4. Ząb Ripper

Dwustronne dłuto, podcinacze oraz płetwa tnąca to elementy zęba zamocowane na mocnej grządzieli, które w parze pozwalają na optymalne spulchnienie i podsiąkanie wody dla upraw.

5. Elementy płużne PREMIUM

W maszynie zastosowano znane na całym świecie systemy uprawy gleby składające się z ogólnie dostępnych podzespołów roboczych wyłącznie w najwyżej osiąganej aktualnie jakości od wysoko wyspecjalizowanych dostawców.

6. Węglik spiekany

Elementy robocze uzbrojone w węglik spiekany zalecane są przy największych obciążeniach w gospodarstwach wielkoobszarowych lub w usługach uprawiających ziemie niezakamienione. Płytki z węglikiem spiekanym pozwalają na zwiększenie nawet 7-krotnie czasu eksploatacji elementów roboczych głębosza.

7. Zabezpieczenie zęba śrubowe lub hydrauliczne

Tradycyjne na śrubę ścinaną lub hydrauliczne z regulacją siły potrzebnej do odchylenia zęba.

8. Akumulator hydrauliczny

Obciążenie, po przekroczeniu którego ząb odchyla się zależy od zastosowanego akumulatora. Znajdujący się w nim azot spręża się i pozwala na przelanie oleju znajdującego się w układzie maszyny do zbiornika oleju, następnie oddaje go po ustaniu przeciążenia.

9. Zawór przeciążeniowy

Gdy krytyczne obciążenie w jednym czasie występuje dla kilku zębów zawór bezpieczeństwa przeleje olej do zbiornika ciągnika chroniąc maszynę pociągową i uprawową.

10. Osłony boczne niwelujące

Agresywnie pracujące zęby mogą przerzucać glebę na część już uprawioną. Aby temu przeciwdziałać warto zastosować ekrany boczne, które zatrzymują ziemię w przejeździe maszyny uprawowej.

11. Wał doprawiający

Standardowe tylne podwójne wały kolczaste o średnicy 560 mm posiadają zachodzące na siebie kolce, które zapewniają doskonały efekt samooczyszczania.

12. Regulacja głębokości pracy

Standardowa hydrauliczna regulacja głębokości pozwala na dynamiczne zmiany tego parametru bez potrzeby wychodzenia z ciągnika.

13. Solidna przewymiarowana rama maszyny

Solidna konstrukcja ramy to najważniejszy z elementów maszyny uprawowej. Ilość stali wykorzystywana przy budowie maszyny sprawia, że są to masywne narzędzia uprawowe pozwalające na wykorzystanie dużych mocy nowoczesnych ciągników rolniczych oraz będące inwestycją na wiele lat eksploatacji w gospodarstwie.

14. Jakościowa stal

Uzyskanie jakościowego wyrobu końcowego jest możliwe wyłącznie przy udziale w produkcji jakościowych wyrobów hutniczych, dlatego przy wytwarzaniu ramy maszyny uprawowej używamy gatunkowych szwedzkich stali drobnoziarnistych S500MC i S700MC.


Wyposażenie
Standardowe
  • Rama zbudowana z kwadratowego kształtownika 100 x 100 x 8 mm, ząb Ripper o niskim współczynniku oporu standardowo wyposażony jest w podcinacze boczne. Redlica zęba wykonana jest ze stali borowej, opcjonalnie napawana lub w wersji z węglikiem spiekanym. Elementy robocze zabezpieczone są przed nadmiernym przeciążeniem śrubą zrywalną lub wyposażone w zabezpieczenie hydrauliczne Non-Stop. Podstawowa maszyna posiada podwójny wał kolczasty Ø 560 mm z hydrauliczną regulacją głębokości pracy.
Wyposażenie
Opcjonalne
  • Osłony boczne niwelujące
  • Napawany podcinacz zęba (prawy + lewy)
  • Odkuwane zęby wału wykonane z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej
  • Przednie tablice odblaskowe
  • Tylna belka z oświetleniem LED
  • Ząb Ripper dłuta napawane
  • Ząb Ripper dłuta z węglikiem spiekanym